Օդաչու շահագործվում է 5 ճանապարհով Sol. Namur փական